Handleiding docenten

Beste gebruiker van “Pak je podium”!

Wil jij jouw studenten beter leren kennen, of je nu hun coach, begeleider of docent bent, maar loop jij er tegenaan dat studenten moeite hebben om zichzelf te presenteren en dat een “PowerPoint” dan ook lang niet altijd de oplossing is?

Wil je ook de talenten van je student maximaal kunnen benutten, om zodoende de sterke punten verder te versterken, waardoor meer energie ontstaat om ook de wat zwakkere kanten tot een bepaald minimum te liften? Maar hoe kom je achter hun talenten?

Met de tools op deze site kunnen de studenten zelf kiezen welke werkvorm ze willen gebruiken om zich te presenteren. Ook kunnen ze gebruik maken van een goed onderbouwde talententest, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om 360° feedback te vragen aan mensen om ze heen, U bijvoorbeeld.

Door de kennis die U zo vergaart over uw studenten, kunt U hun maximaal ondersteunen en stimuleren om te groeien. Tegelijk bieden beide zaken hun ook de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op sollicitatie-, functionerings- en ontwikkel-gesprekken.

Hieronder een overzicht van de te kiezen podia. Onder de tabel meer informatie over de opbouw van ieder podium.

Podia. Inhoud
Audio-Video-Foto Audio
  Selfie-Foto
  Video pitch
  VLOG
Beschrijvend Korthagen
  Gedicht
  SpiegelWeb
  Scrumblr
Muzikaal Song-Rap
  Bestaande song
Presenteren Pitch
  Presentatie
Creatief Schilderen en tekenen
SpiegelWeb
Poster/moodboard
Spelvorm Lobbelen
Kwaliteitenspel
Stripverhaal Stripverhaal
Gereedschapskist Scrumblr
Canva
Padlet
PowToon
Storyboard
 Diverse links

De opbouw van ieder podium

Iedere podium is gestructureerd opgebouwd. De uitleg begint, wordt vervolgd met een omschrijving, werkwijze, eisen en tot slot tips. Het is van belang dat de docent veel begeleiding biedt tijdens het uitwerken van de podia. Geef ondersteunende feedback aan de leerlingen en laat studenten waar het mogelijk is ook elkaar feedback geven. Belangrijk is dat nagenoeg ieder podium voorbereid moet worden middels een “storyboard”, waarbij uw hulp/feedback zeker van belang kan zijn.

Houd de veiligheid in de klas tevens goed in ogenschouw. Een rustige plek/ruimte waarin studenten zich prettig voelen is van belang. Denk eraan dat studenten sommige producten liever niet willen delen met jou of de groep, respecteer dat ook. Het mooie is namelijk dat het doel wel is bereikt: een leerling heeft stilgestaan bij zijn of haar eigen handelen, er is een leerproces op gang gekomen.

Vervolg

Wanneer leerlingen producten hebben gemaakt kunnen zij deze in hun portfolio plaatsen. Zo houden zij een overzicht op hun persoonlijke- en talent-ontwikkeling. Leerlingen kunnen ook verschillende versies van een bepaald product plaatsen, zodat groei ook duidelijk zichtbaar gemaakt kan worden.

Heel veel succes & plezier!

Denk aan het spreekwoord: “gras gaat niet harder groeien als je er aan trekt!”

Terug naar ‘Docenten’