Jouw podium: Beschrijvend Korthagen

Vind jij het prettig om jezelf schriftelijk uit te drukken, dan is dit podium misschien iets voor jou!

Omschrijving:

Bij dit podium schrijf je stap voor stap op wie je bent. Je maakt als het ware een CV, maar dan uitgebreid met voorbeelden/situaties waarmee je duidelijk kunt maken wie jij bent.

Je beschrijft een of (liefst) meer  situaties die voor jou een belangrijk moment waren aan de hand van verschillende vragen. Bij de vragen ga je kijken naar jezelf maar je gaat het ook bekijken vanuit een andere persoon.

Werkwijze:

Stap 1.) Je maakt regelmatig situaties waarmee telkens duidelijk wordt wie jij bent. Bijvoorbeeld een situatie die heel erg goed ging. Of een situatie waarvan je achteraf denkt dat je dit misschien anders had moeten doen. Maak een keuze voor een beperkt aantal situaties die je wilt gaan beschrijven.

Stap 2). Beschrijf de context (0)
Geef antwoord op de volgende vragen:
• Wat was de situatie?
• Wie was hierbij betrokken?
• Waar speelde dit zich af?

Stap 3.) Geef antwoord op vraag 1 t/m 4 (Ik)
1. Wat wilde ik?
2. Wat deed ik?
3. Wat dacht ik?

Stap 4.) Geef antwoord op vraag 4 t/m 7 indien nodig (de ander)

4. Wat wilde(n) de ander(en)?
5. Wat voelde(n) de ander(en)?
6. Wat dacht(en) de ander(en)?
7. Wat deed (deden) de ander(en)?

Stap 5.) Beschrijf wat dit zegt over jou.

Je kunt gebruik maken van onderstaand schema

0.   Beschrijf de context:

Wat was de situatie?

Wie was hierbij betrokken?

Waar speelde dit zich af?

1.   Wat wilde ik? 4. Wat wilde(n) de ander(en)?
2.   Wat deed ik? 5. Wat voelde(n) de ander(en)?
3.   Wat dacht ik? 6. Wat dacht(en) de ander(en)?
7. Wat deed (deden) de ander(en)?

8. Beschrijf wat dit zegt over jou.

 

 

Eisen:
  • Beschrijf vanuit de ik-vorm
  • Stap 1 t/m 8 zijn in de juiste volgorde uitgewerkt.
  • Er is duidelijk antwoord gegeven op alle vragen.
  • Uit de beschrijving moet duidelijk worden wat het zegt over wie jij bent
Tips:
  • Stel oordelen over jezelf uit, kijk eerst wat er gebeurde voor dat je hier een waarde aan geeft.
  • Beschrijf niet alleen op succeservaringen maar ook op probleemsituaties.
  • Gebruik feedback van anderen om vanuit dat gezichtspunt te reflecteren.
  • Reflecteer regelmatig en ‘rooster’ tenminste één keer per week een reflectiemoment in liefst op een vast moment.
Voorbeeld:

Korthagen voorbeeld

 

 

Terug naar ‘Kies je podium: Beschrijven’