Wie zijn wij:

Wij zijn het designteam “Talentontwikkeling” dat schooljaar 2019-2020 vanuit het iXperium Oss gewerkt heeft aan de totstandkoming van deze site “Pak je podium”.
Wij zijn werkzaam bij ROC de Leijgraaf (vanaf sept 2022 Koning Willem 1 College), waar het iXperium Oss onderdeel van is.
Samen met het iXperium en onderzoeker (Irma van der Neut) van de HAN/IVA-onderwijs hebben we afgelopen jaar onderzoek gedaan en gewerkt aan een nieuwe vorm van blended learning m.b.v. het inzetten van ICT. Dit met als doel om recht te kunnen doen aan verschillen van studenten, zodat iedere student zo optimaal mogelijk tot zijn recht kan komen.
Iedereen heeft talenten, vaak zijn ze echter nog verborgen omdat de docent simpelweg de student niet echt kent. En dus ook niet weet wat de student bezig houdt en welke talenten de student heeft.
Dit heeft geresulteerd in deze website, waar docenten en studenten diverse werkvormen vinden die zij kunnen gebruiken om zich te presenteren aan anderen (medestudenten, coach, stagebedrijf, werkgever, etc..). Tevens krijgen ze de mogelijkheid om, via een reeks erkende Talententesten in beeld te krijgen wat hun talenten zijn en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Pakjepodium is in te zetten voor alle opleidingen binnen het VO/MBO/HBO en sluit uitstekend aan bij de LOB programma’s binnen alle opleidingen.
Maar ook voor mensen buiten het onderwijs, werkzoekend, werkend e.d. is het inzetbaar, omdat je met deze tools beter in staat bent om naar buiten te brengen wie jij bent en wat jij kan.

Zijn er vragen over bijvoorbeeld de inhoud van de website? Hoe de werkvormen in te zetten zijn binnen een curriculum? Hoe je draagvlak kunt creëren binnen een onderwijsteam? Wil je ervaringen horen vanuit onze docenten en studenten? Wil je als docent een training volgen over hoe je de tools het beste kan toepassen?  Heb je andere vragen?  Of heb je feedback voor ons, omdat we ons ten volle beseffen dat we nooit volledig kunnen zijn. Heb je aanvullingen of zie je andere creatieve mogelijkheden, we horen ze heel graag? Neem gerust contact op.

 

Contact:

talent@leijgraaf.nl

Marga van der Doelen, Wendy van Deursen en Paul Bekkers