Herkauwer

Talent omschrijving

Ik sta graag stil bij hoe dingen gelopen zijn. Ik vind het fijn om na gebeurtenissen, gesprekken of ontmoetingen even alleen te zijn zodat ik er nog eens een nachtje over kan slapen en kan reflecteren. Als ik dan tot nieuwe inzichten kom, krijg ik veel energie. Ik ben er goed in om die inzichten te delen met anderen en hen zo te helpen om verder te gaan met hun eigen ontwikkelingsproces.

Ideale werkomgeving.

Kies voor een context waarin het reflecteren op je eigen professionele handelen naar waarde wordt geschat. Het is belangrijk dat er in je omgeving enkele mensen zijn die hier net zoals jij belang aan hechten en hierover samen met jou in gesprek willen gaan.

Waar moet ik mee oppassen?

Ik vraag soms te veel aandacht van anderen over wat het effect is van een gebeurtenis op mij. Soms blijf ik in mijn hoofd hangen en denk ik te veel na over alles wat me is overkomen. Door te ‘herkauwen’ wat ik heb meegemaakt begin ik soms te piekeren, dan blijf ik rondjes draaien in mijn hoofd. Soms leg ik linken tussen wat ik zelf heb meegemaakt en wat anderen meemaken op een manier die anderen niet aangenaam vinden.

Verbeteren?

Verwacht niet dat anderen even goed de dingen in zichzelf kunnen benoemen als jij of daar evenveel behoefte aan hebben. In gesprekken met anderen zal je vaak dingen herkennen die je zelf hebt meegemaakt. Leg die voor als een hypothese, niet als een stelling of een waarheid, en onderzoek ze. Je hebt de neiging om je in sommige situaties te kwetsbaar op te stellen. Houd voor ogen dat authentiek zijn niet wil zeggen dat je alles zegt wat in je omgaat. Laat kleine storingen voor wat ze zijn en maak enkel de grote storingen bespreekbaar.

 

 

Terug naar ‘Hoe ga ik om met kennis’