Ontstaansbegrijper

Talent omschrijving

Ik vind het fijn om te begrijpen hoe iets is ontstaan, want ik zie een sterke band tussen heden en verleden. Om iets vandaag te begrijpen en beslissingen voor de toekomst te nemen, moet je volgens mij naar het verleden kijken. Als ik iets nieuws moet opstarten, wil ik graag eerst achtergrondinformatie. Ik ben erg gefascineerd door geschiedenis en de levensloop van mensen.

Ideale werkomgeving.

Je bent op je best in een omgeving waar er regelmatig behoefte is om iets te onderzoeken of uit te spitten. Dat is zeker een omgeving die je toelaat uit te zoeken hoe iets is gelopen en hoe het is geworden zoals het is, en die je eveneens toelaat ergens de achtergrond van te begrijpen. Je blijft op je honger zitten in een omgeving waar daar geen interesse of tijd voor is.

Waar moet ik mee oppassen?

Ik verlies mezelf soms in het te lang op zoek gaan naar de achtergrond of oorsprong van een bepaald probleem. Als ik mensen op bezoek krijg, vertel ik te lang over de achtergrond en voorgeschiedenis van waar ik mee bezig ben. Ik stel soms zoveel vragen over de achtergrond of voorgeschiedenis van een bepaald probleem dat het anderen begint te irriteren. Als ik iets uitleg, geef ik soms veel meer context en achtergrond dan de andere nodig heeft.

Verbeteren?

Gun jezelf de tijd om je aan te passen als je nieuwe mensen ontmoet of in nieuwe situaties terechtkomt. Probeer ook eens de brug te bouwen terwijl je erover loopt in plaats van de brug op voorhand al helemaal gebouwd en bestudeerd te hebben. Besef dat het voor andere mensen niet altijd nodig is om de hele context te kennen: probeer je bij hen dan ook tot de essentie te beperken.

 

 

Terug naar ‘Hoe ga ik om met kennis’