Groepsdier

Talent omschrijving

Ik vind het fijn tot een club, groep of gemeenschap te behoren. Ik kom graag op plaatsen waar veel mensen zijn en waar ik het gevoel heb dat ik deel uitmaak van een groter geheel. Dan voel ik me goed. Ik draag ook zelf mijn steentje bij, want als je ergens bij hoort heb je niet alleen rechten, maar ook plichten. Daarvoor neem ik graag mijn verantwoordelijkheid op.

Ideale werkomgeving.

Je houdt van een omgeving waar er sprake is van een groepsidentiteit en waar mensen inspanningen doen voor de gemeenschap of de community. Belangrijk is dat anderen ook jouw engagement waarderen. Zoek een omgeving waar het mogelijk is om je identiteit te laten zien en waar die identiteit er ook mag zijn zoals ze is.

Waar moet ik mee oppassen?

Ik verlies mezelf soms in allerlei groepsactiviteiten omdat ik overal graag bij wil zijn. Soms leg ik te veel druk op het feit dat ieder zijn rol moet opnemen of actief moet zijn in een groep of vereniging. Ik organiseer soms te grote bijeenkomsten voor activiteiten die ook in een beperkte groep zouden kunnen plaatsvinden.

Verbeteren?

Hoewel je dat graag wilt, moet je beseffen dat je niet overal betrokken bij kunt zijn. Ook andere mensen willen misschien niet altijd overal bij betrokken zijn: leer dat te respecteren. Ergens bij horen, betekent dat je rechten hebt, maar ook plichten. Maak duidelijk dat mensen een inspanning moeten doen om erbij te horen. Je hebt de neiging om veel mensen te betrekken in iets. Ga na of dat wel altijd nodig is.

 

 

Terug naar ‘Hoe help ik anderen’