Positivo

Talent omschrijving

Als het dak naar beneden komt, zien we tenminste de blauwe lucht! Hoe uitzichtloos de situatie ook is, ik zie altijd positieve kanten en mogelijkheden. Voor mij is het glas altijd halfvol en met mijn aanstekelijk enthousiasme geef ik mensen energie om door te gaan. Ik probeer spanningen weg te werken door humor.

Ideale werkomgeving.

Zoek naar een omgeving waar er voldoende ruimte is voor humor en lichtheid. Dat is eveneens een omgeving waar mensen het werk licht maken en waar je mensen die het moeilijk hebben, kunt motiveren door telkens weer mogelijkheden te zien en te benoemen. Je past minder in verzuurde omgevingen. Hoewel je goed omgaat met zwaarte, wil je wel graag omringd zijn met mensen die ook om kunnen met die zwaarte.

Waar moet ik mee oppassen?

Soms ben ik naïef door een te groot geloof in de goede intentie van iemand anders. Ik ben zo positief dat anderen denken dat ik te weinig realiteitsgevoel heb. Soms blijf ik te lang geloven dat iets gaat lukken ook al is het duidelijk dat het niet gaat lukken. Ik blijf soms humor gebruiken en grapjes maken, ook al is dat op een bepaald moment misschien niet gewenst.

Verbeteren?

Er zijn grenzen aan mogelijkheden. Soms is het belangrijk om de ernst van de situatie in te zien. Humor is dan niet altijd gepast. Houd voeling met de situatie om te zien of het aangewezen is. Houd voldoende contact met wat er minder goed gaat. Soms is het nodig om ook de andere kant van de medaille te bekijken. Als andere mensen het negatieve benadrukken, blijf dan geduldig luisteren. Misschien kun je hen wel perspectieven aanreiken en hen zo helpen om mogelijkheden te zien. Leg hen uit dat dit sterk punt niet betekent dat je naïef of oppervlakkig bent, maar dat je ervoor kiest om naar mogelijkheden te zoeken.

 

 

Terug naar ‘Hoe krijg ik anderen in beweging’