Zinzoeker

Talent omschrijving

Bepaalde waarden, normen, principes en overtuigingen staan centraal in mijn leven. Ik vind het belangrijk om daar trouw aan te blijven en ze te delen met mijn omgeving. Hierdoor kom ik bij anderen soms streng en principieel over. Alles wat ik onderneem, ligt in lijn met die overtuigingen. Ik vind het fijn om mensen op te zoeken of omringd te worden door mensen met dezelfde waarden, normen en principes.

Ideale werkomgeving.

Je hebt ruimte nodig om te praten over wat mensen drijft in hun werk en wat hun leidende principes en waarden zijn. Richt je werk zo in dat het aansluit bij je eigen normen en waarden. Kies voor een organisatie die aansluit bij jouw waarden en waarin jouw gedrevenheid vanuit je waarden en normen wordt opgemerkt en gewaardeerd.

Waar moet ik mee oppassen?

Mijn omgeving vindt mij soms te principieel en te rigide. Soms ga ik niet meer in dialoog over iets wat voor mij belangrijk is omwille van mijn waarden of principes en blijf ik bij een bepaald standpunt. Soms vergeet ik dat anderen mijn waarden misschien niet zo belangrijk vinden. Als het over mijn waarden gaat kan ik boos of emotioneel worden.

Verbeteren?

Besef dat anderen jouw waarden en principes niet altijd delen. Leg uit wat voor jou belangrijk is en waarom. Geef anderen voldoende ruimte en respecteer dat zij volgens andere waarden en principes handelen. Je hoeft niet iedereen te overtuigen, het is ook prima om van mening te verschillen.

 

 

Terug naar ‘Hoe krijg ik anderen in beweging’