Planmaker

Talent omschrijving 

Ik stel me altijd de vraag: ‘Waar leidt dit toe?’ Ik krijg pas energie als ik een duidelijk doel voor ogen heb. Van de dingen die ik doe, moet ik dan ook het gevoel hebben dat ze wezenlijk bijdragen tot dat doel. Van vergaderingen die nergens concreet toe leiden, word ik onrustig. Ik ben heel taakgericht en ga efficiënt op mijn doel af met behulp van to-do-lijstjes en planningen.

Ideale werkomgeving.

Zoek een omgeving waarin je (mee) kunt en mag sturen op de korte termijn. Dat geldt ook voor doelen formuleren en actieplannen maken. Het is een omgeving waarin je invloed hebt op het efficiënter laten verlopen van activiteiten en processen.

Waar moet ik mee oppassen?

Soms ga ik zo aansturen op een concreet resultaat of doel dat het zinvolle gesprekken verpest. Soms dring ik mijn plan- en doelgerichtheid zo op aan anderen dat ze niet begrijpen waarom die doelen en plannen zo belangrijk zijn. Ik hou me soms op een te rigide manier vast aan datgene wat ik plan.

Verbeteren?

Sta in een discussie open voor het onverwachte. Sommige onderwerpen kunnen onverwacht wel een toegevoegde waarde bieden voor het doel. Breng het geduld op om in een veranderingsproces discussie toe te laten, zelfs als die niet onmiddellijk tot een doel leidt. Als iemand iets voorstelt dat volgens jou niet bijdraagt aan het doel, probeer dan toch door te vragen en zoek de relevantie daarvan voor die persoon. Maak je eigen doelen bespreekbaar en sta open voor een herformulering of wijziging van dat doel. Een goede communicatie met anderen kan leiden tot een nog betere uitkomst.

 

 

Terug naar ‘Hoe organiseer en creëer ik?’