Foutenspeurneus

Talent omschrijving

Ik ben heel gevoelig voor fouten en problemen: ik merk ze snel op. Ik vind geen rust voor ik de fouten heb rechtgezet en de problemen heb opgelost. Als iemand mij op een fout wijst, vind ik dat verschrikkelijk, zeker als dat publiekelijk gebeurt. Dan ga ik na of ik die fout wel gemaakt heb. Als dat zo is, zal ik dat wel toegeven maar zal ik er alles aan doen om het geen tweede keer te laten gebeuren. Iets is voor mij pas af als ik het gevoel heb dat het foutloos is.

Ideale werkomgeving.

Zoek een omgeving waarin er voldoende waarde wordt gehecht aan een uitstekende dienstverlening of waar de lat voor dienstverlening of werk hoog ligt. Zoek een rol waarin je zelf vat hebt op de kwaliteit van je werk. Probeer zo veel mogelijk samen te werken met collega’s die de lat hoog leggen en zien dat jij dat ook doet. In een context waar mensen er voortdurend de kantjes aflopen, hoor jij niet thuis.

Waar moet ik mee oppassen?

Soms benoem ik een fout op het moment dat ik ze zie, ook als het niet handig is om die onmiddellijk te corrigeren. Het is alsof ik een storend stemmetje in mijn hoofd heb dat me te vaak zegt wat ik allemaal fout doe. Als er iets fout is gelopen, ga ik soms ver om na te gaan of ik schuldig was. Ik controleer dan bijvoorbeeld mijn mails en documentatie. Een publieke opmerking over iets wat ik niet goed heb gedaan, kan een grote domper op mijn dag zetten. Soms verlies ik uit het oog dat het demotiverend is voor anderen als ik hen voortdurend wijs op fouten en tekortkomingen.

Verbeteren?

Los geen problemen van anderen op, maar bevraag hen en kom zo samen tot een oplossing. Ga niet alleen uit van je eigen oplossing, want die heb je meestal snel bedacht. Betrek voldoende snel anderen om mee na te denken, dit kan problemen in de toekomst vermijden. Verlies geen energie met het bewijzen dat jij de fout niet hebt gemaakt: het probleem gewoon oplossen en loslaten vergt minder energie. Als problemen langer blijven hangen, leer ze dan letterlijk van je af schrijven: dit helpt je rustig te worden.

 

Terug naar ‘Wat motiveert mij’