Jazegger

Talent omschrijving

Ik neem graag verantwoordelijkheid en ik zou het liefst tegen iedereen ja zeggen. Ik vind dat je een engagement altijd moet nakomen en ik doe alles om mijn opdracht te vervullen. Ik zeg ja tegen diegene die het me vraagt, niet zozeer tegen de taak zelf. Soms wou ik dat ik wat vaker nee kon zeggen. Als er iets gedaan moet worden, steek ik al snel mijn hand op. Terwijl ik me bedenk, zie ik mijn hand omhoog gaan. Als iemand me opbelt met de vraag om iets te doen, zeg ik ja. Als ik de telefoon weer neerleg, denk ik: ik had moeten weigeren.

Ideale werkomgeving.

Je hebt een omgeving nodig waarin je niet te veel van anderen afhankelijk bent om resultaten te bereiken en waarin je invloed hebt op de mensen die je nodig hebt om je verplichtingen na te komen. Kies een omgeving waarin je voldoende kunt vertrouwen op mensen om je resultaten te halen. Organisaties die erover waken dat niemand over zijn grenzen gaat, zijn erg ondersteunend voor jou.

Waar moet ik mee oppassen?

Soms zeg ik ja op een vraag of opdracht die ik daarna niet meer zie zitten. Ik zeg soms zo veel ja dat ik niet meer in staat ben al mijn beloftes na te komen. Soms neem ik opdrachten aan die buiten mijn verantwoordelijkheid vallen. Ik neem soms werk over van anderen omdat ik anders een afspraak die ik maakte niet zou kunnen nakomen. Soms blijf ik deadlines nastreven terwijl de opdracht of taak misschien niet meer nodig is.

Verbeteren?

Denk goed na of iets wel of niet je verantwoordelijkheid is en benoem dat expliciet. Zo creëer je duidelijkheid voor jezelf. Het kan helpen om niet meteen ja te zeggen, maar om even bedenktijd te vragen en dan daar na een afgesproken termijn op terug te komen. Als je ziet dat iemand zijn of haar verantwoordelijkheid niet neemt, pak het dan niet over, maar maak het bespreekbaar. Breng voordat je het overneemt of ingrijpt voldoende geduld op om door te vragen en te onderzoeken. Als iemand verantwoordelijkheid neemt, geef die persoon dan ook de ruimte om die verantwoordelijkheid te nemen.

 

Terug naar ‘Wat motiveert mij’